Stanowiska

Członek Zarządu Powiatu

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji Powiatu

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Zastępca Naczelnika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru, Kierownik PODGiK

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Główny specjalista w Biurze Kontroli

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bolesławcu

Kierownik Referatu Budżetu Powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału Środowiska

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Kierownik Biura Kontroli

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Koordynator Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu

Informatyk

Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - Geodeta Powiatowy

Kierownik Biura Organów Powiatu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dyrektor Zespołu Resocjalizacyjengo w Iwinach

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością/Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

Główny specjalista ds. promocji powiatu

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

Administracja Systemami i Bazami Danych - Główny Specjalista

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Naczelnik w Wydziale Komunikacji i Transportu

Starszy pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Geolog Powiatowy

Specjalista ds. rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

p.o. Rzecznika Prasowego

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Prezes Zarządu Spółki PKS w Bolesławcu

Starosta Bolesławiecki

referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału Finansowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

p.o. dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu

Wicestarosta Bolesławiecki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2012, 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 27363
14 listopada 2016, 13:16 Radosław Palczewski - Dodanie stanowiska: Wicestarosta Bolesławiecki.
14 listopada 2016, 13:14 Radosław Palczewski - Usunięcie stanowiska: Wicestarosta Bolesławiecki.
14 listopada 2016, 13:14 Radosław Palczewski - Dodanie stanowiska: Starosta Bolesławiecki.
Zatrzymaj banner przewijany