Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 075 612-17-51,52,55
e mail : organizacyjny@powiatboleslawiecki.pl

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Inspektor

Informacje

Inspektor - Leszek Jędrzejczyk

Informatyk

Zakres zadań Wydziału Organizacyjnego

1 Obsługa pracy członków zarządu powiatu - prowadzenie sekretariatu Starosty,
2 Podejmowanie działań związanych ze współpracą z innymi jednostkami i organizacjami w zakresie zleconym,
3 Obsługa prac organów Powiatu poprzez Biuro Rady,
5 Organizowanie przyjęc interesantów w sprawie skarg i wniosków,
6 Prowadzenie spraw związanych z obsługa klienta, w tym osób niepełnosprawnych,
7 Prowadzenie rejestrów uchwał rady, uchwał zarządzu, zarzadzeń starosty, umów i porozumień, upoważnień i pełnomocnictw,
8 Nadzór nad właściwa pracą poszczególnych wydziałów,
9 Prowadzenie kontroli i instruktarzu w komórkach starostwa,
10 Inicjowanie zmian organizacyjnych,
11 Nadzór nad infrastruktura informatyczno telekomunikacyjną starostwa,
12 Techniczne prowadzenie stron WWW, oraz kont poczty internetowej,
13 Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem samochodów służbowych starostwa,
14 Planowanie i przeprowadzanie zadań remotowych starostwa,
15 Zarządzanie nieruchomościami Starostwa,
16 Prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną Starostwa,
17 Prowadzenie spraw związanych z poprawą organizacji pracy starostwa,
18 Dokonywanie zakupów i zamówień publicznych,
19 Sporządzanie projektów umów, opiniowanie projektów umów jednostek organizacyjnych,
20 Planowanie i prowadzenie szkoleń,
21 Porwadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa, w tym rejestracji czasu pracy,
22 Prowadzenie spraw płacowych w ustalonym zakresie,
23 Prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami,
24 Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
25 Prowadzenie spraw zwiazanych z ochroną budynków Starostwa,
26 Prowadzenie spraw związanych usługami porządkowymi,
27 Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniami osobowymi,
28 Analiza dokumentów księgowych pod względem merytorycznym ,
29 Klasyfikacja dokumentów księgowych zgodnie z rozporzadzeniem ws. klasyfikacji budżetowej,
30 Prowadzenie ewidencji środków trwałych i majątku Starostwa,
31 Projektowanie budżetu Powiatu w zakresie jednostki 210000 (mn. funduszu płac)
32 Nadzór nad prawidłową realizacją planu finansowego jednoski 210000 w budżecie powiatu
33 Prowadzenie spraw związanych z sprawozdawczością z zakresu zatrudnienia, wykonania budżetu, z zakresu wydatków strukturalnych, z zakresu nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, z zakresu pomocy publicznej.
34 Prowadzenie spraw związanychz bezpieczeństwem i higieną pracy,
35 Prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów,
36 Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznych,
37 Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów w trybie art. 130 a,
38 Prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
39 Prowadzenie archiwum zakładowego,
40 Obsługa w zakresie korespondencji wychodzącej,
41 Wykonywanie zadań powierzonych przez Starostę,

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 17:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 8787
03 kwietnia 2015 12:02 Radosław Palczewski - Zmiana danych jednostki.
09 lutego 2015 11:47 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału.
09 lutego 2015 11:47 Magdalena Kownacka - Usunięcie stanowiska: Naczelnik.
Zatrzymaj banner przewijany