Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Infomacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 października 2016 r. znak: ROŚ.6341.27.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacyjną pod dnem cieku Bobrzyca w km 1+330 w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, gmina Bolesławiec w ramach...

Infomacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 5 października 2016 r. znak: ROŚ.6341.26.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Ametysta Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 34 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących...

Zatrzymaj banner przewijany