Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.26.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Gminy Osiecznica z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. wydania na rzecz Gminy Osiecznica pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z...

Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 810/1, położonej w obrębie Gierałtów, gmina Nowogrodziec

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 810/1, położonej w obrębie Gierałtów, gmina Nowogrodziec 1. Data, miejsce i rodzaj przetargu: 8 sierpnia 2013 r., Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2. Pok....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.24.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pani Małgorzaty Rosińskiej z Firmy Projektowej „MAROS” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Transportowej 21a/8, działającej w imieniu i z upoważnienia Gminy Nowogrodziec z siedzibą...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 01.08.2013 r. znak: ROŚ.6341.25.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Dariusza Możejko z Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55a, działającego w imieniu i z upoważnienia Operatora Gazociągów...

OSZ.526.2.2013 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

Bolesławiec, dnia 25.07.2013 OSZ.526.2.2013 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „Pływać każdy...

Zatrzymaj banner przewijany