Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego -WAB.6740.4.5.2012

STAROSTWO POWIATOWE w Bolesławcu Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec Bolesławiec, dnia 6 marca 2012r. WAB.6740.4.5.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:...

Zatrzymaj banner przewijany