Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 26.06.2013 r. znak: ROŚ.6341.20.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Włodzimierza Sneli z Biura Projektowo-Usługowego „PROJ-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 37, działającego w imieniu i z upoważnienia W.A.G....

OSZ.524.2.2013 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, do wskazywania kandydatów na członków komisji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12.06.2013 r. znak: ROŚ.6341.18.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. z siedzibą w Lubkowie 63 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA4) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu wspierania i...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10.06.2013 r. znak: ROŚ.6341.19.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Marka Kaśków z Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55a, działającego w imieniu i z upoważnienia Operatora...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 22.05.2013 r. znak: ROŚ.6341.17.2013 r.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Włodzimierza Niziołka przedstawiciela Biura Projektowego „ARKOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 27, działającego w imieniu i z upoważnienia TAURON...

Zatrzymaj banner przewijany