Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24.04.2013 r. znak: ROŚ.6341.6.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Hydro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a zostało wszczęte postępowanie w sprawie: zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.15.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Firmy Transportowej „MIRKO” Mirosław Seneszyn, Lucyna Seneszyn z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 51 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego...

OSZ.524.1.2013 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie zapisu art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. znak: ROŚ.6341.11.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Wiesława Kurbiel, działającego w imieniu i z upoważnienia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy z siedzibą w Legnicy przy ul. Partyzantów 21, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2013

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2013 roku w zakresie kultury i kultury fizycznej.

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 29 marca 2013 r. znak: ROŚ.6341.8.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Ryszarda Stefaniaka z Pracowni Projektowo – Kosztorysowej „BUD-KOSZT” z siedzibą w Wiszni Małej przy ul. Polnej 9, działającego w imieniu i z upoważnienia Gminy Miejskiej...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 155 z dnia 28.03.2013r. znak WAB.6740.1.22.2013

Bolesławiec, dnia 28 marca 2013r. OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz....

Zatrzymaj banner przewijany