Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OSZ.524.1.2013 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

OSZ.524.1.2013 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 136 z dnia 15.03.2013r. znak WAB.6740.1.48.1.2011

Bolesławiec, dnia 15 marca 2013r. WAB.6740.1.48.1.2011 OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 19.03.2013 r. znak: ROŚ.6341.7.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek TBAI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia 56, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 marca 2013 r. znak: ROŚ.6341.4.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Tomasza Chwiałkowskiego z firmy Fonbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Redyckiej 71, działającego w imieniu i z upoważnienia Województwa Dolnośląskiego, zostało wszczęte...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.2.21.2013 z dnia 7.03.2013r.

Bolesławiec, dnia 7 marca 2013r. WAB.6740.2.21.2013 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek...

Zatrzymaj banner przewijany