Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 09.01.2013 r. znak: ROŚ.6341.36.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Roberta Olechnowskiego z Zespołu Projektowego mgr inż. Robert Olechnowski z siedzibą w Lubinie przy ul. Sokolej 45/12, działającego w imieniu z upoważnienia Spółki jawnej Henryk Lachowski,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 02.01.2013 r. znak: ROŚ.6341.39.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Arkadiusza Michnej z firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Działkowej 38, działającego w imieniu i z upoważnienia Gminy Miejskiej Bolesławiec, zostało wszczęte postępowanie...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 833 znak WAB.6740.3.91.2012

Bolesławiec, dnia 31 grudnia 2012r. OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14.12.2012 r. znak: ROŚ.6341.32.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Jacka Kielara z Zakładu Robót Geologiczno - Wiertniczych z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej 31, działającego w imieniu i z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14.12.2012 r. znak: ROS.6341.21.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pani Darii Boczniewicz z Zakładu Usługowo-Projektowego WIR z siedzibą w Lubinie przy ul. Wiśniowej 55, działającej w imieniu i z upoważnienia Nadleśnictwa Świętoszów z siedzibą w Świętoszowie...

Zatrzymaj banner przewijany