Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

EKS. 524.1.2013 - Ogłoszenie - wskazywanie kandydatów na przedstawicieli podmiotów Programu do pracy w komisji konkursowej.

Bolesławiec, 08.03.2013 Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały nr NR XXIII/133/12 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” – Starostwo Powiatowe w Bolesławcu...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.1.22.2013 z dnia 15.02.2013r.

Bolesławiec, dnia 15 lutego 2013r. WAB.6740.1.22.2013 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 5...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 01.03.2013 r. znak: ROŚ.6341.38.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Zbigniewa Lewickiego przedstawiciela firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 40, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Służby...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 01.03.2013 r. znak: ROŚ.6341.37.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że wniosek na Pana Zbigniewa Lewickiego przedstawiciela firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 40, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Służby...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WAB.6740.1.48.1.2011 z dnia 1.02.2013r.

Bolesławiec, dnia 1 lutego 2013r. WAB.6740.1.48.1.2011 OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bolesławieckiego w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej na rok 2013

Załącznik do uchwały Nr 217/13 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 stycznia 2013 r. O G Ł O S Z E N I E Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2013 roku w zakresie kultury oraz kultury fizycznej I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty. Wnioski o dofinansowanie składać mogą...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 18.01.2013 r. znak: ROS.6341.2.2013

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) informuję, że na wniosek Pana Bartłomieja Giller z firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Działkowej 38, działającego w imieniu i z upoważnienia Telekomunikacji Polskiej S.A., zostało wszczęte...

Zatrzymaj banner przewijany