Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 08.10.2012 r. znak: ROŚ.6341.25.2012

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Pana Roberta Kołek z Zakładu Usług Technicznych „EKOMONT” z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Dąbrowskiego 3/2, działającego w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa...

Zatrzymaj banner przewijany