Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 05.04.2012 r.

Informacja Starosty Bolesławieckiego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) informuję, że na wniosek firmy „DROMOST” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 3d, działającej w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Służby...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego - w sprawie zmiany decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Nr 590 znak sprawy WAB.7332/1-1/09

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego -WAB.6740.4.5.2012

STAROSTWO POWIATOWE w Bolesławcu Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec Bolesławiec, dnia 6 marca 2012r. WAB.6740.4.5.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:...

Zatrzymaj banner przewijany