Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 1 września 2016r. znak: WAB.6740.1.156.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) informuję, iż dnia 31.08.2016r. Starosta Bolesławiecki wydał decyzję Nr 706 znak: WAB.6740.1.156.2016 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Rynek nr 41 pozwolenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.20.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. wydania na rzecz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. znak: WAB.6740.1.156.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) informuję, iż na wniosek z dnia 11 sierpnia 2016r. Gminy Miejskiej Bolesławiec, Rynek nr 41, 59-700 Bolesławiec - wszczęto postępowanie w sprawiezatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 sierpnia 2016r. znak: WAB.6740.5.20.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 7 lipca 2016r. Pana Jarosława Niechajewicz – pełnomocnika Elektrowni Wiatrowych TIVANO Sp. z o.o., Al. Niepodległości 2E, 55-020 Żórawina - wszczęto postępowanie w sprawie...

Zatrzymaj banner przewijany