Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OSZ. 526.5.2012 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia rekreacyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych” złożona...

OSZ. 524.4.2012 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert (OSZ.524.4.2012) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 sierpnia 2012 r. znak: ROŚ.6341.20.2012

Informacja Starosty Bolesławieckiego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z siedzibą przy ul. Rynek 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia...

OGŁOSZENIE 524.1.2012

Na podstawie zapisu art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 358 z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie pozwolenia na budowę znak WAB.6740.1.65.2012

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji: Bolesławiec, dnia 18 czerwca 2012r. WAB.6740.1.65.2012 D E C Y Z J A N R...

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego nr WAB 6740.1.21.2012 z dnia 11.04.2012 r.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam iż po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 7 lutego 2012r....

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 05.04.2012 r.

Informacja Starosty Bolesławieckiego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) informuję, że na wniosek firmy „DROMOST” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 3d, działającej w imieniu i z upoważnienia Dolnośląskiej Służby...

Zatrzymaj banner przewijany