Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.22.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 370 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.21.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 369 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.20.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 368 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.19.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 29.05.2017r. wydano decyzję Nr 367 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Osiecznica 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska nr 43 pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w trasie działek...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 20 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.5.24.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 5 czerwca 2017r. Gminy Gromadka, z/s ul. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka – działającej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Dynowskiego, Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 20 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.6.28.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 31 maja 2017r. Pani Beaty Janik, działającej na podstawie pełnomocnictwa Wspólnoty Mieszkaniowej Husarska 17 A-E w Świętoszowie - zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia...

WGN.6821.2.33.12.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO Z DNIA 26.05.2017 R.

Na podstawie art. 8, art. 124 ust. 1 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 26 maja 2017...

Zatrzymaj banner przewijany