Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Infomacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 5 października 2016 r. znak: ROŚ.6341.26.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Ametysta Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 34 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 1 września 2016r. znak: WAB.6740.1.156.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) informuję, iż dnia 31.08.2016r. Starosta Bolesławiecki wydał decyzję Nr 706 znak: WAB.6740.1.156.2016 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Rynek nr 41 pozwolenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.20.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. wydania na rzecz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie...

Zatrzymaj banner przewijany