Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. znak: WAB.6740.1.156.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) informuję, iż na wniosek z dnia 11 sierpnia 2016r. Gminy Miejskiej Bolesławiec, Rynek nr 41, 59-700 Bolesławiec - wszczęto postępowanie w sprawiezatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 sierpnia 2016r. znak: WAB.6740.5.20.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 7 lipca 2016r. Pana Jarosława Niechajewicz – pełnomocnika Elektrowni Wiatrowych TIVANO Sp. z o.o., Al. Niepodległości 2E, 55-020 Żórawina - wszczęto postępowanie w sprawie...

OSZ.526.5.2016 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „FESTIWAL LUZ NAD BOBREM" złożona przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. W ciągu 7...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 sierpnia 2016r. znak: WAB.6740.4.47.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 12 lipca 2016r. Gminy Warta Bolesławiecka - wszczęto postępowanie w sprawiezatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej po byłym torowisku na...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 10 sierpnia 2016r. znak: WAB.6740.1.86.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) informuję, iż dnia 09.08.2016r. Starosta Bolesławiecki wydał decyzję Nr 626 znak: WAB.6740.1.86.2016 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu 50-507...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. znak: ROŚ.6341.18.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. wydania na rzecz Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej 122 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie...

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW nie będących własnością Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje się, że w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bolesławieckiego będą przeprowadzone przeglądy stanu lasu wg następującego harmonogramu: Gmina Bolesławiec w dniach od 3 do 11 sierpnia 2016 r. Gmina Gromadka w dniach od 17 do 23 sierpnia 2016 r. Gmina...

Zatrzymaj banner przewijany