Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZDP - UWAGA: zmiana terminu losowania stanowisk handlowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że losowanie stanowisk handlowych, w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych br., odbędzie się dnia 09 września 2016 r. o godz. 7 10 w siedzibie ZDP przy ul. Modłowej 8c w Bolesławcu, a nie jak podano w treściogłoszenia10 września 2016...

WGN. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,stanowiących nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni 0,2153 ha,...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 30 czerwca 2016r. znak: WAB.6740.1.86.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 28 kwietnia 2016r. Pani Anity Nowak, działającej na podstawie pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka nr 44...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 23 czerwca 2016 r. znak: ROŚ.6341.17.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 23 czerwca 2016 r. znak: ROŚ.6341.12.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. wydania na rzecz Gminy Gromadka pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi (działka nr 1200 w obrębie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 22 czerwca 2016r. znak: WAB.6740.5.16.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 8 czerwca 2016r. Pana Ryszarda Jędrzejewskiego, zam. Kraśnik Górny 7B, 59-700 Bolesławiec – działającego z pełnomocnictwa Gminy Gromadka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706...

Zatrzymaj banner przewijany