Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 listopada 2016 r. znak: ROŚ.6341.31.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Bobrzyca w km 13+550 stalowym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa w stalowej rurze osłonowo-przewiertowej ...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 listopada 2016 r. znak: ROŚ.6341.19.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę cieku Leśny Potok („Młynówka”) na terenie działki nr 919/1 w obrębie 9 miasta Bolesławiec. ...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 listopada 2016r. znak: WAB.6740.2.133.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 15.11.2016r. wydano decyzję Nr 927 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 8 listopada 2016 r. znak: ROŚ.6341.23.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) informuję, że na wniosek Nadleśnictwa Węgliniec z siedzibą w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 8 listopada 2016 r. znak: ROŚ.6341.22.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. po. 469 ze zm.) informuję, że na wniosek Nadleśnictwa Węgliniec z siedzibą w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód...

Zatrzymaj banner przewijany