Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 03.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.19.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Kopalni Gipsu i Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o. w Niwnicach na szczególne korzystanie z wód...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 02.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.16.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 01.08.2017 r. znak: WGN.6820.5.16.2017

Starosta Bolesławiecki informuje, iż został wydana decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka nr 508 o powierzchni 87,68 ha położonej w obrębie Trzebień, gmina Bolesławiec...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 lipca 2017r. znak: WAB.6740.4.20.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 31.05.2017r.wydano decyzję Nr 390 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 lipca 2017r. znak: WAB.6740.4.36.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 25.05.2017r.wydano decyzję Nr 522 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 lipca 2017r. znak: WAB.6740.4.23.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 18.04.2017r. wydano decyzję Nr 446 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na budowę sieci...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 07.07.2017 r. znak: ROŚ.6341.18.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Kopalni Gipsu i Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o. w Niwnicach pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód dołowych z odwodnienia likwidowanego...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.35.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 19.06.2017r. wydano decyzję Nr 449 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.27.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 19.06.2017r. wydano decyzję Nr 448 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę...

Zatrzymaj banner przewijany