Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 29.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.28.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Nadleśnictwa Węgliniec ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (rowy przydrożne, przepusty oraz...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 sierpnia 2017r. znak: WAB.6740.5.28.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 04 lipca 2017r. Gminy Gromadka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: Przebudowę drogi ulicy Dębowej w miejscowości Gromadka...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.26.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Hydro-Tech Sp. z o.o. ul. Młyńska 3a w Nowogrodźcu pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Iwnica siecią kanalizacji sanitarnej z rur PEHD225...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 7 sierpnia 2017r. znak: WAB.6740.5.24.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 14.07.2017r.wydano decyzję Nr 573 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Gromadka 59-706 Gromadka ul. Wł. Sikorskiego nr 9 pozwolenia na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na terenie...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 03.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.19.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Kopalni Gipsu i Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o. w Niwnicach na szczególne korzystanie z wód...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 02.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.16.2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania na rzecz Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 59-700 Bolesławiec pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 01.08.2017 r. znak: WGN.6820.5.16.2017

Starosta Bolesławiecki informuje, iż został wydana decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka nr 508 o powierzchni 87,68 ha położonej w obrębie Trzebień, gmina Bolesławiec...

Zatrzymaj banner przewijany