Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 lutego 2017r. znak: WAB.6740.1.259.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 2 grudnia 2016r. Pani Bożeny Markowskiej-Motowidło, działającej na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Rynek 41 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Os. Przylesie i ul. Widok w trasie działek nr  nr 30/9, 167/9, 167/16, 167/19, 167/17, 168, 468/1, 167/20, 176/6, 177/11, 178/4, 178/3, 177/8, 176/15, 196, 207, 265/5, 19, 20/3, 422, 423, 439, 440, 451, 452, 453, 27/9, 31, 36, 37, 38, 39, 2, 5, 40, 30/10, 28/1, 28/2, 30/11, 3 w obrębie 6, m. Bolesławiec.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia 06.02.2017r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Wydziału, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                                                                                                                                              

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2017 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 217
06 lutego 2017 13:18 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany