Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 lutego 2017r. znak: WAB.6740.1.261.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 5 grudnia 2016r. Pani Bożeny Markowskiej-Motowidło, działającej na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miejskiej Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Rynek 41 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kraszewskiego, w trasie działek nr 542, 544, 545, 318, 530/3 w obrębie 2, m. Bolesławiec   

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia 06.02.2017r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Wydziału, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                                                                                                                                              

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2017 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 219
06 lutego 2017 13:25 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany