Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 24 marca 2017r. znak: WAB.6740.1.261.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 22.02.2017r. wydano decyzję Nr 127 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec  59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kraszewskiego, w trasie działek nr 542, 544, 545, 318 i 530/3 w obrębie 2, miasta Bolesławiec.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 24.03.2017r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2017 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 155
24 marca 2017 12:06 Justyna Kawecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 11:59 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany