Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 kwietnia 2017r. znak: WAB.6740.1.258.2016

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 10.03.2017r. wydano decyzję Nr 168 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec  59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Os. Przylesie i ul. Widok, w trasie działek nr 30/9, 167/9, 167/16, 167/19, 168, 468/1,167/20, 176/6, 177/11, 178/4, 178/3, 177/8, 176/15, 196, 19, 20, 422, 423, 439, 440, 451, 452, 453, 27/9, 31, 36, 38, 39, 2, 5, 30/10, 28/1, 28/2, 30/11, 3, 170/2, 166 i 468/2 w obrębie 6, miasta Bolesławiec.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 14.04.2017r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 137
14 kwietnia 2017 11:34 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany