Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 kwietnia 2017r. znak: WAB.6740.1.259.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 10.03.2017r. wydano decyzję Nr 170 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec  59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Os. Przylesie i ul. Widok w trasie działek nr 167/16, 167/19, 167/17, 168, 468/1, 167/20, 176/6, 177/11, 178/4, 177/8, 176/15, 196, 207, 265/5, 19, 20/3, 440, 451, 452, 453, 27/9, 31, 36, 38, 39, 2, 30/10, 28/1, 28/2, 30/11, 1 i 166 w  obrębie 6,  miasta Bolesławiec.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 14.04.2017r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 175
14 kwietnia 2017 12:15 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany