Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 kwietnia 2017r. znak: WAB.6740.1.255.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 27.03.2017r. wydano decyzję Nr 208 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Bolesławiec  59-700 Bolesławiec, ul. Rynek nr 41 pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielona i Kresów II RP, w trasie działek nr 186, 187, 185, 191/9, 191/10, 195, 198, 202, 203, 234, 212, 184, 191/5, 194/3, 194/1, 201, 194/4, 199 i 200, obręb 14, m. Bolesławiec

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 14.04.2017r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 152
14 kwietnia 2017 12:31 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany