Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.27.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 21 kwietnia 2017r. Pana Bogdana Cybertowicza  działającego z upoważnienia Gminy Warta Bolesławiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka w trasie działek nr 734/8, 783/1 w obrębie 0008 Warta Bolesławiecka, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą, w terminie czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (tj. od dnia 21.06.2017r.), w siedzibie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Wydziału, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2017 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 113
21 czerwca 2017 15:02 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany