Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 21 czerwca 2017r. znak: WAB.6740.4.21.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, iż dnia 31.05.2017r. wydano decyzję Nr 391 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny w trasie działek nr 219/2, 231/1 w obrębie 0001 Iwiny, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 21.06.2017r.).

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2017 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 126
21 czerwca 2017 15:15 Justyna Kawecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2017 15:11 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany