Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 lipca 2017r. znak: WAB.6740.4.20.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 31.05.2017r.wydano decyzję Nr 390 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Warta Bolesławiecka 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka nr 40C pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków w trasie działek nr 55, 56/1, 90, 145, 147, 195/1, 231, 239, 243/4, 280/1, 333, 342 w obrębie 0003 Lubków, w jednostce ewidencyjnej 020106_2 Warta Bolesławiecka.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 13.07.2017r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2017 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 110
13 lipca 2017 10:40 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany