Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 03.08.2017 r. znak: ROŚ.6341.19.2017

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Kopalni Gipsu i Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o. w Niwnicach na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do cieku Bobrzyca
w km 16+708 (działka nr 346 w obrębie Lubków, gmina Warta Bolesławiecka) wód pochodzących
z odwodnienia Kopalni Anhydrytu „Lubichów” zlokalizowanej w Lubkowie, gmina Warta Bolesławiecka – decyzja Starosty Bolesławieckiego Nr 264/2012 z dnia 05.11.2012 r. znak: ROŚ.6341.23.2012, zmieniona decyzją Starosty Bolesławieckiego Nr 73/2014 z dnia 14.04.2014 r. znak: ROŚ.6341.10.2014.

 

Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2 pok. 1, tel. 75 612 17 70
w godzinach pracy urzędu: pn.: 7.30-17.00, wt. – czw.: 7.30 - 15.30, pt.:7.30-14.00.

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Grażyna Haluch

Naczelnik Wydziału Środowiska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.08.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A.Poznar
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2017 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Poznar
Ilość wyświetleń: 160
04 sierpnia 2017 10:12 Alicja Poznar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany