Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 29 sierpnia 2017r. znak: WAB.6740.2.101.2017

Bolesławiec, dnia 29 sierpnia 2017r.

WAB.6740.2.101.2017

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2017.1257)

                                        zawiadamiam

 

iż na wniosek inwestora – Powiatu Bolesławieckiego, reprezentowanego przez Starostę Bolesławieckiego, działającego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Nowaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki – Stare Jaroszowice” zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych gruntów nr:

 

75, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 117, 122, 136, 155, 157, 160, 162, 163, 167, 168, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 296, 305, 318, 320, 323, 328, 329, 361, 440, 106/2, 106/3, 113/2, 119/2, 121/10, 121/11, 121/12, 121/7, 121/8, 132/2, 133/2, 137/2, 137/3, 138/2, 138/9, 161/1, 165/1, 166/1, 169/3, 170/4, 170/5, 170/6, 173/3, 173/5, 258/2, 261/2, 261/5, 298/1, 299/1, 306/2, 317/12, 317/13, 317/3, 319/2, 319/3, 319/4, 321/3, 321/4, 326/1, 327/3, 330/3, 333/3, 333/4,

obręb 0028 Suszki, jednostka ewidencyjna 020102_2 gmina Bolesławiec,

powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych w następujący sposób:

Lp.

Obręb

Nr Księgi Wieczystej

Stan przed podziałem

Stan po podziale

Nr działki

Powierzchnia działki

ha

Nr działki projektowanej

Powierzchnia działki

ha

1

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

75

1,04

75/1

0,0117

75/2

1,03

2

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

104

0,40

104/1

0,0286

104/2

0,37

3

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

106/3

0,02

106/6

0,0033

106/7

0,02

4

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

109

0,09

109/1

0,0097

109/2

0,08

5

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

122

0,48

122/1

0,0141

122/2

0,47

6

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

136

0,05

136/1

0,0012

136/2

0,05

7

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

157

0,27

157/1

0,0130

157/2

0,26

8

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

168

0,12

168/1

0,0087

168/2

0,11

9

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

173/3

0,0382

173/6

0,0025

173/7

0,0357

10

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

258/2

0,30

258/6

0,0308

258/7

0,27

11

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

260

0,16

260/1

0,0058

260/2

0,15

12

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

267

0,37

267/1

0,0110

267/2

0,36

13

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

296

0,0543

296/1

0,0440

296/2

0,0103

14

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

323

0,04

323/1

0,0048

323/2

0,04

15

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

318

0,0164

318/1

0,0028

318/2

0,0136

16

0028 Suszki

JG1B/00015110/2

330/3

0,0556

330/5

0,0055

330/6

0,0501

17

0028 Suszki

JG1B/00019537/9

105

3,25

105/1

0,0310

105/2

3,22

18

0028 Suszki

JG1B/00024302/1

121/11

0,2202

121/13

0,0024

121/14

0,2178

19

0028 Suszki

JG1B/00024302/1

121/12

2,73

121/15

0,0075

121/16

2,72

20

0028 Suszki

JG1B/00019537/9

138/2

5,08

138/10

0,0560

138/11

5,02

21

0028 Suszki

JG1B/00019537/9

161/1

0,85

161/3

0,0161

161/4

0,83

22

0028 Suszki

JG1B/00008500/1

119/2

0,74

119/3

0,0459

119/4

0,69

23

0028 Suszki

JG1B/00014938/5

319/2

0,07

319/5

0,0036

319/6

0,07

24

0028 Suszki

JG1B/00008497/6

319/3

0,28

319/7

0,0187

319/8

0,26

25

0028 Suszki

JG1B/00008497/6

319/4

0,25

319/9

0,0072

319/10

0,24

26

0028 Suszki

JG1B/00008500/1

320

1,02

320/1

0,0807

320/2

0,94

27

0028 Suszki

JG1B/00008509/4

321/4

0,50

321/7

0,0185

321/8

0,48

28

0028 Suszki

JG1B/00008487/3

107

2,66

107/1

0,0042

107/2

2,66

29

0028 Suszki

JG1B/00008487/3

108

0,47

108/1

0,0535

108/2

0,42

30

0028 Suszki

JG1B/00008487/3

113/2

0,6006

113/4

0,1073

113/5

0,4933

31

0028 Suszki

JG1B/00008528/3

327/3

0,31

327/4

0,0020

327/5

0,31

32

0028 Suszki

JG1B/00008487/3

328

1,19

328/1

0,0007

328/2

1,19

33

0028 Suszki

JG1B/000046447/9

162

0,41

162/1

0,0032

162/2

0,41

34

0028 Suszki

JG1B/00035909/6

166/1

0,2951

166/5

0,0626

166/6

0,2325

35

0028 Suszki

JG1B/00011177/1

167

0,12

167/1

0,0258

167/2

0,09

36

0028 Suszki

JG1B/00011177/1

169/3

0,26

169/6

0,0145

169/7

0,25

37

0028 Suszki

JG1B/000019354/2

165/1

0,81

165/2

0,0822

165/3

0,73

38

0028 Suszki

JG1B/000019354/2

333/3

0,09

333/7

0,0061

333/8

0,08

39

0028 Suszki

JG1B/00014743/1

305

0,14

305/1

0,0230

305/2

0,0150

305/3

0,10

40

0028 Suszki

JG1B/00014743/1

306/2

0,26

306/5

0,0135

306/6

0,25

41

0028 Suszki

JG1B/00008520/7

440

0,6884

440/1

0,0309

440/2

0,6575

42

0028 Suszki

JG1B/00024301/4

132/2

1,7394

132/3

0,0273

132/4

1,7121

43

0028 Suszki

JG1B/00038545/7

160

2,95

160/1

0,0159

160/2

0,0026

160/3

2,93

44

0028 Suszki

JG1B/00008490/7

266

2,96

266/1

0,0582

266/2

2,90

45

0028 Suszki

JG1B/00045994/1

106/2

2,87

106/4

0,1958

106/5

2,67

46

0028 Suszki

JG1B/00023279/3

261/2

0,20

261/6

0,0028

261/7

0,0044

261/8

0,19

47

0028 Suszki

JG1B/00043106/6

170/5

0,2570

170/7

0,0638

170/8

0,1932

48

0028 Suszki

JG1B/00018123/7

321/3

0,13

321/5

0,0130

321/6

0,12

49

0028 Suszki

JG1B/00047366/4

272

1,12

272/1

0,0369

272/2

1,08

50

0028 Suszki

JG1B/00027407/8

270

2,22

270/1

0,0305

270/2

2,1895

51

0028 Suszki

JG1B/00048170/0

274

0,41

274/1

0,0146

274/2

0,40

52

0028 Suszki

JG1B/00048170/0

317/3

0,04

317/14

0,0043

317/15

0,04

53

0028 Suszki

JG1B/00040160/1

137/3

0,4181

137/4

0,0555

137/5

0,3626

54

0028 Suszki

JG1B/00026594/8

138/9

0,35

138/12

0,0312

138/13

0,32

55

0028 Suszki

JG1B/00014009/4

326/1

0,66

326/4

0,0051

326/5

0,65

56

0028 Suszki

JG1B/00027289/4

298/1

0,1984

298/3

0,0095

298/4

0,0016

298/5

0,1873

57

0028 Suszki

JG1B/00027289/4

299/1

0,5456

299/3

0,0327

299/4

0,5129

58

0028 Suszki

JG1B/000036847/0

133/2

3,07

133/3

0,0413

133/4

3,03

59

0028 Suszki

JG1B/00026567/0

269

2,14

269/1

0,0500

269/2

2,09

60

0028 Suszki

JG1B/00022793/5

265

1,71

265/1

0,0671

265/2

1,64

61

0028 Suszki

JG1B/00048641/3

268

2,21

268/1

0,0427

268/2

2,17

62

0028 Suszki

JG1B/000008502/5

261/5

1,00

261/9

0,0998

261/10

0,90

63

0028 Suszki

JG1B/000008502/5

263

0,06

263/1

0,0176

263/2

0,04

64

0028 Suszki

JG1B/000008502/5

264

1,43

264/1

0,0685

264/2

1,36

65

0028 Suszki

JG1B/00048704/3

117

2,17

117/1

0,0537

117/2

2,12

66

0028 Suszki

JG1B/00011980/3

121/7

0,4316

121/17

0,0072

121/18

0,4244

67

0028 Suszki

JG1B/00011980/3

155

4,14

155/1

0,0212

155/2

4,12

68

0028 Suszki

JG1B/00043015/1

112

0,17

112/1

0,0023

112/2

0,17

69

0028 Suszki

JG1B/00043015/1

329

0,07

329/1

0,0084

329/2

0,06

 

-                pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

-          zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

-           zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w urzędzie powiatowym, urzędzie gminnym, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej,

-           strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. nr 314 w godzinach pracy Urzędu, w terminie czternastu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia,

-           niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2017 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 163
30 sierpnia 2017 13:35 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany