Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 08 września 2017r. znak: WAB.6740.6.28.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 25.08.2017r.wydano decyzję Nr 680 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Wspólnocie Mieszkaniowej, 59-726 Świętoszów, ul. Husarska 17A-17E pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Husarskiej 17A-E w Świętoszowie, na działce nr 180/23, w obrębie 0010 Świętoszów, w jednostce ewidencyjnej 020105_2 Osiecznica Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 08.09.2017r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2017 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 131
08 września 2017 12:46 Justyna Kawecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 12:44 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany