Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 września 2017r. znak: WAB.6740.5.28.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) informuję, dnia 07.09.2017r.wydano decyzję Nr 731 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Gromadka 59-706 Gromadka ul. Wł. Sikorskiego nr 9 pozwolenia na przebudowę drogi w ulicy Dębowej w miejscowości Gromadka w trasie działek nr 446, 461, 449, 462, 473, 455, 458, 483, 488, 502, 503, 716 w obrębie Gromadka, w jednostce ewidencyjnej 020103_2 Gromadka.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 313 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 27.09.2017r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2017 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Kawecka
Ilość wyświetleń: 125
27 września 2017 10:03 Justyna Kawecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany