Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.3.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 – przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice.

Bolesławiec: Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 - przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie - Etap II. zadanie 2 - przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice Numer ogłoszenia: 217174 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WIZ.272.1.4.2013 Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zasobu geodezyjnego – zakup i rozbudowa oprogramowania założenie osnowy geodezyjnej i ewidencji budynków.”

Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja zasobu geodezyjnego - zakup i rozbudowa oprogramowania, założenie osnowy...

WIZ.272.1.2.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowę i modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa"

Bolesławiec, dnia 9 maja 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

WIZ.272.1.3.2013 - Uzupełnienie odpowiedzi do zapytania nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”.

Bolesławiec, dnia 7 maja 2013r. WIZ.272.1.3.2013 Uzupełnienie odpowiedzi do zapytania nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 –...

WIZ.272.1.3.2013 - Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”.

Bolesławiec dnia 6 maja 2013r. WIZ.272.1.3.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 – przebudowa drogi nr 2273 D Ocice...

WIZ.272.1.3.2013 - Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”.

WIZ.272.1.3.2013 Bolesławiec, dnia 30 kwietnia 2013 roku. Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”. ...

WIZ.272.1.3.2013 Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 – przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice.

Bolesławiec: Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 - przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie - Etap II. zadanie 2 - przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice. Numer ogłoszenia: 162478 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 11, nr 12 i nr 13 ; w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 11, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 12, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 13, Treść znajduje się w załącznikach.

Zatrzymaj banner przewijany