Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.25.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek

Bolesławiec, dnia 5 października 2013 r. WIZ.272.1.25.2013 Dot. przetargu nieograniczonego; sygnatura postępowania nr WIZ.272.1.25.2013 pn. „Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek” ZAWIADOMIENIE Zamawiający...

WIZ.272.1.25.2013 Zapytanie nr 1 do siwz - Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek

Bolesławiec dnia 30 października 2013r. WIZ.272.1.25.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 (2)

Bolesławiec: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 (2) Numer ogłoszenia: 438510 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

WIZ.272.1.25.2013 Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek

Bolesławiec: Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek Numer ogłoszenia: 436152 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WIZ.272.1.21.2013 Zapytania nr 2 do SIWZ oraz zmiana nr 2 do siwz w postępowaniu na REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BOLESŁAWCU

Numer ogłoszenia: 410250 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390448 - 2013 data 26.09.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.21.2013 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz nr 1 w postępowaniu na REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BOLESŁAWCU

Numer ogłoszenia: 406198 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390448 - 2013 data 26.09.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.21.2013 Zapytanie nr 1 do SIWZ w postępowaniu na REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BOLESŁAWCU

WIZ.272.1.21.2013 Bolesławiec, dnia 2 października 2013 roku. ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ Dotyczy: Pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (WIZ.272.1.21.2013) do przetargu pn. Remont pomieszczeń parteru budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Pytanie nr 1: Do pozycji 1.2.6. Czy skrzydła drzwiowe...

Zatrzymaj banner przewijany