Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.30.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn.Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Numer ogłoszenia: 464072 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 463920 - 2013 data 14.11.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.30.2013 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Bolesławiec: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 463920 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

WIZ.272.1.28.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn.ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 (3)

Numer ogłoszenia: 457872 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 457802 - 2013 data 08.11.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.28.2013 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 (3)

Bolesławiec: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 (3) Numer ogłoszenia: 457802 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

WIZ.272.1.25.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek

Bolesławiec, dnia 5 października 2013 r. WIZ.272.1.25.2013 Dot. przetargu nieograniczonego; sygnatura postępowania nr WIZ.272.1.25.2013 pn. „Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek” ZAWIADOMIENIE Zamawiający...

WIZ.272.1.25.2013 Zapytanie nr 1 do siwz - Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek

Bolesławiec dnia 30 października 2013r. WIZ.272.1.25.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 (2)

Bolesławiec: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 (2) Numer ogłoszenia: 438510 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

WIZ.272.1.25.2013 Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek

Bolesławiec: Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolesławcu metodą skanowania wraz z implementacją skanów do systemu ERGO Ośrodek Numer ogłoszenia: 436152 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany