Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.4.2013 Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zasobu geodezyjnego – zakup i rozbudowa oprogramowania założenie osnowy geodezyjnej i ewidencji budynków.”

Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja zasobu geodezyjnego - zakup i rozbudowa oprogramowania, założenie osnowy...

WIZ.272.1.2.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowę i modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa"

Bolesławiec, dnia 9 maja 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

WIZ.272.1.3.2013 - Uzupełnienie odpowiedzi do zapytania nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”.

Bolesławiec, dnia 7 maja 2013r. WIZ.272.1.3.2013 Uzupełnienie odpowiedzi do zapytania nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 –...

WIZ.272.1.3.2013 - Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”.

Bolesławiec dnia 6 maja 2013r. WIZ.272.1.3.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 – przebudowa drogi nr 2273 D Ocice...

WIZ.272.1.3.2013 - Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”.

WIZ.272.1.3.2013 Bolesławiec, dnia 30 kwietnia 2013 roku. Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi nr 2501D Raciborowice-Ustronie –Etap II”, Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi nr 2273D Ocice-Kraszowice”. ...

WIZ.272.1.3.2013 Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 – przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice.

Bolesławiec: Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 - przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie - Etap II. zadanie 2 - przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice. Numer ogłoszenia: 162478 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 11, nr 12 i nr 13 ; w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 11, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 12, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 13, Treść znajduje się w załącznikach.

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7, nr 8 i nr 9 ;Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5 i nr 6 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 8, Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 9, Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5, Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany