Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.1.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Iwinach - II etap.

Bolesławiec: Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Iwinach - II etap Numer ogłoszenia: 57054 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w części I w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ORG.272.1.1.2012

Bolesławiec, 23.02.2012 r. ORG.272.1.1.2012 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert w części I Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ORG.272.1.1.2012 Działając na podstawie art.7 ust.1 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany