Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.18.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Przebudowa drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu"

Bolesławiec, dnia 6 września 2013 r. WIZ.272.1.18.2013 Dot. przetargu nieograniczonego; sygnatura postępowania nr WIZ.272.1.18.2013 na ,,Przebudowę drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu”. ZAWIADOMIENIE Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień...

WIZ.272.1.14.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na “Termomodernizację wraz z wymianą okien budynku przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu”

Bolesławiec, dnia 30 sierpnia 2013r. WIZ.272.1.14.2013 Wszyscy wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2013 r., poz.907) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym...

WIZ.272.1.16.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi Nr 2271D Osiecznica – Przejęsław”

Numer ogłoszenia: 167137 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 334060 - 2013 data 20.08.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie,...

WIZ.272.1.18.2013 Przebudowa drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu

Bolesławiec: Przebudowa drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 336458 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki , pl....

WIZ.272.1.15.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Przebudowa drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu"

Bolesławiec, dnia 21 sierpnia 2013 r. WIZ.272.1.15.2013 Dot. przetargu nieograniczonego; sygnatura postępowania nr WIZ.272.1.15.2013 na ,,Przebudowę drogi Nr 2315D ulica Mickiewicza w Bolesławcu”. ZAWIADOMIENIE Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień...

WIZ.272.1.17.2013 Budowa chodników: Zadanie 1 – Budowa chodnika w Raciborowicach przy drodze Nr 2278D. Zadanie 2 – Budowa chodnika w Wykrotach przy drodze Nr 2279D.

Bolesławiec: Budowa chodników: Zadanie 1 - Budowa chodnika w Raciborowicach przy drodze Nr 2278D. Zadanie 2 - Budowa chodnika w Wykrotach przy drodze Nr 2279D. Numer ogłoszenia: 334288 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

WIZ.272.1.16.2013 „Przebudowa drogi Nr 2271D Osiecznica – Przejęsław”

Bolesławiec: Przebudowa drogi Nr 2271D Osiecznica - Przejęsław Numer ogłoszenia: 334060 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki , pl. Marszałka...

WIZ.272.1.11.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zadanie 1 - Budowa chodnika w Raciborowicach przy drodze Nr 2278D. Zadanie 2 - Budowa chodnika w Szczytnicy przy drodze Nr 2286D. Zadanie 3 - Budowa chodnika w Wykrotach przy drodze Nr 2279D”

Bolesławiec, dnia 20 sierpnia 2013r. WIZ.272.1.11.2013 Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym...

Zatrzymaj banner przewijany