Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.5.2013 Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Bolesławiec: Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ulica Asnyka, ulica Bielska, ulica Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Numer ogłoszenia: 228676 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...

WIZ.272.1.1.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.”

Bolesławiec, dnia 12 czerwca 2013r. WIZ.272.1.1.2013 Zapytania nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.” ...

WIZ.272.1.7.2013 Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku II LO w Bolesławcu

Bolesławiec: Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku II LO w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 224888 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

WIZ.272.1.1.2013 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.”

Bolesławiec: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa Numer ogłoszenia: 218012 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

WIZ.272.1.3.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 – przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie – Etap II. zadanie 2 – przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice.

Bolesławiec: Przebudowa dróg powiatowych: zadanie 1 - przebudowa drogi nr 2501 D Raciborowice-Ustronie - Etap II. zadanie 2 - przebudowa drogi nr 2273 D Ocice - Kraszowice Numer ogłoszenia: 217174 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WIZ.272.1.4.2013 Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zasobu geodezyjnego – zakup i rozbudowa oprogramowania założenie osnowy geodezyjnej i ewidencji budynków.”

Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kruszyn i Łaziska gmina Bolesławiec województwo dolnośląskie w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja zasobu geodezyjnego - zakup i rozbudowa oprogramowania, założenie osnowy...

WIZ.272.1.2.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowę i modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa"

Bolesławiec, dnia 9 maja 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,...

Zatrzymaj banner przewijany