Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3 i nr 4 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4 Treść znajduje się w załącznikach.

WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”

Bolesławiec dnia 19 marca 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa”...

WIZ.272.1.2.2013 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 - Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.

Bolesławiec dnia 18 marca 2013r. WIZ.272.1.2.2013 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa” oznaczonym numerem WIZ.272.1.2.2013 Na podstawie art. 38...

WIZ.272.1.2.2013 Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa.

Bolesławiec: Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa Numer ogłoszenia: 94074 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

ORG.272.1.7.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego"

ORG.272.1.7.2012 Bolesławiec, dnia 10.12.2012 r. Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sygn. postępowania ORG.272.1.7.2012 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.- Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie...

ORG.272.1.7.2012 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem - „Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego"

ORG.272.1.7.2012 Bolesławiec 29.11.2012 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „dozór i ochronę budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu” sygnatura postępowania...

WIZ.272.1.7.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bolesławiec: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Numer ogłoszenia: 472928 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

ORG.272.1.7.2012 „Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego"

Bolesławiec: Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Numer ogłoszenia: 472706 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Zatrzymaj banner przewijany