Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.8.2017 Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust 5 PZP w postępowaniu pn. „DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, WYPOSAŻENIA SALI, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ MEBLI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BOLESŁAWCU ORAZ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BOLESŁAWCU W RAMACH PROGRAMU PN. „NAUKA SZANSĄ NA SUKCES – POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SZKOŁACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH POWIATÓW LWÓWECKIEGO I BOLESŁAWIECKIEGO”

Treść informacji znajduje się w załączniku. UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy....

WIZ.272.1.8.2017 „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia sali, sprzętu komputerowego oraz mebli do I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu w ramach programu pn. „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w dniu 10 maja 2017 r. w sali konferencyjnej o...

WIZ.272.1.7.2017 „Przebudowa drogi Nr 2283D relacji Gierałtów - Czerna”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 12 maja 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 12 maja 2017 r. w sali nr 101 o...

Zatrzymaj banner przewijany