Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.3.2017 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.”

Ogłoszenie nr 31380 - 2017 z dnia 2017-02-24 r. Bolesławiec: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

WIZ.272.1.4.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”.

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 1 marca 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 1 marca 2017 r. w sali nr 101 o...

WIZ.272.1.2.2017 „Przebudowa drogi Nr 2273D relacji Gościszów – Ocice”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 7 marca 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 7 marca 2017 r. w sali nr 101 o...

Zatrzymaj banner przewijany