Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.10.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 oraz zmiany nr 2 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 09.11.2016r. 1. Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 9 listopada 2016 r. do godz. 11:00 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu...

WIZ.272.1.12.2016 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017”

UWAGA" Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu prz ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 2 listopada 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 2 listopada 2016 r. w sali nr...

Zatrzymaj banner przewijany