Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.10.2016 Pytania nr 2 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

Treść pytań wraz z odpowiedziami znajduje się w załączniku. Zamawiający załącza przedmiary w wersji edytowalnej.

WIZ.272.1.10.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 326059-2016 z dnia 18-10-2016 - Bolesławiec 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica), w tym budowa mostu stałego na rzece Kwisie w km 16+6... Termin składania ofert/wniosków:...

WIZ.272.1.10.2016 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 3 listopada 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 3 listopada 2016 r. w sali...

WIZ.272.1.9.2016 Zmiany nr 1 w postępowaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem w sezonie 2016/2017”

Bolesławiec, dnia 10 października 2016 r. WIZ.272.1.9.2016 Wszyscy Wykonawcy Zmiany nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego...

WIZ.272.1.9.2016 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem w sezonie 2016/2017”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 17 października 2016 r....

Zatrzymaj banner przewijany