Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.9.2016 Zmiany nr 1 w postępowaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem w sezonie 2016/2017”

Bolesławiec, dnia 10 października 2016 r. WIZ.272.1.9.2016 Wszyscy Wykonawcy Zmiany nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego...

WIZ.272.1.9.2016 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem w sezonie 2016/2017”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 17 października 2016 r....

WIZ.272.1.8.2016 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286D w Tomaszowie Bolesławieckim”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 26 lipca 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 26 lipca 2016 r. w sali nr 101...

Zatrzymaj banner przewijany