Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.10.2016 zmiany nr 7 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

Bolesławiec, dnia 28 października 2016 r. WIZ.272.1.10.2016 Wszyscy Wykonawcy Zmiany nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)” Zmiana...

WIZ.272.1.10.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 oraz zmiany nr 2 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 09.11.2016r. 1. Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 9 listopada 2016 r. do godz. 11:00 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu...

Zatrzymaj banner przewijany