Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.7.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 w postępowaniu pn. „Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły - II etap”

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 73644-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bolesławiec 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu hydroizolacji oraz termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu w związku z realizacją inwestycji...

WIZ.272.1.7.2016 „Kompleksowe odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku szkoły - II etap”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 20 kwietnia 2016 r. w sali nr...

WIZ.272.1.6.2016 „Przebudowa dróg Nr 2310D i Nr 2307D w ciągu ul. Zwycięstwa i al. Wojska Polskiego w Bolesławcu”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 18 kwietnia 2016 r. w sali nr...

Zatrzymaj banner przewijany