Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.13.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 w postępowaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników w sezonie 2016/2017 (3)”

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 337097-2016 z dnia 05-11-2016 - Bolesławiec 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2016/2017. 2. Świadczenie usługi będzie odbywa... Termin składania ofert/wniosków:...

WIZ.272.1.13.2016 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników w sezonie 2016/2017 (3)”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 15 listopada 2016 r. w sali...

WIZ.272.1.10.2016 zmiany nr 7 w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)”

Bolesławiec, dnia 28 października 2016 r. WIZ.272.1.10.2016 Wszyscy Wykonawcy Zmiany nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)” ...

Zatrzymaj banner przewijany