Przetargi

WIZ.272.1.8.2017 Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust 5 PZP w postępowaniu pn. „DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, WYPOSAŻENIA SALI, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ MEBLI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BOLESŁAWCU ORAZ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BOLESŁAWCU W RAMACH PROGRAMU PN. „NAUKA SZANSĄ NA SUKCES – POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SZKOŁACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH POWIATÓW LWÓWECKIEGO I BOLESŁAWIECKIEGO”

Treść informacji znajduje się w załączniku.

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10 maja 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Niezgodzińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2017 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rybak
Ilość wyświetleń: 185
10 maja 2017 15:20 Krzysztof Rybak - Opublikowanie dokumentu.
10 maja 2017 15:19 Krzysztof Rybak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 maja 2017 15:17 Krzysztof Rybak - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany