Zamówienia do 30 000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.2.10.2014 Zawiadomienie o wyborze na sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu"

WIZ.272.2.10.2014 Bolesławiec, dnia 11.06.2014 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Powiat Bolesławiecki zawiadamia o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro netto na Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w...

WIZ.272.2.10.2014 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół mechanicznych w Bolesławcu"

WIZ.272.2.10.2014 Bolesławiec, dnia 4 czerwca 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: POWIAT BOLESŁAWIECKI PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 2 59-700 BOLESŁAWIEC TEL (75) 732 32 58, FAX (75) 732 32 50 email: biuro@powiatboleslawiecki.pl Starosta Bolesławiecki ZAPRASZA Do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją...

WIZ.272.2.3.2014 - Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nieprzekraczających w złotych równowartości 14 000 euro w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych (część 1) i eksploatacyjnych (część 2) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu”

WIZ.272.2.3.2014 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nieprzekraczających w złotych równowartości 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zmian.) POWIAT BOLESŁAWIECKI STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700...

OSZ.7040.18.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro netto, którego przedmiotem jest usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego (przed ich pochowaniem) do najbliższego prosektorium.

Bolesławiec, dnia 20 stycznia 2014 r. OSZ. 7040.18.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Powiat Bolesławiecki zawiadamia o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro netto na usługę przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego (przed ich pochowaniem)...

OSZ. 7040.18.2013 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego (przed ich pochowaniem) do najbliższego prosektorium.

OSZ. 7040.18.2013 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.powiatboleslawiecki.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia tel. 75 735 18 55,...

Zatrzymaj banner przewijany