Zamówienia do 30 000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.2.10.2014 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół mechanicznych w Bolesławcu"

WIZ.272.2.10.2014 Bolesławiec, dnia 4 czerwca 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: POWIAT BOLESŁAWIECKI PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 2 59-700 BOLESŁAWIEC TEL (75) 732 32 58, FAX (75) 732 32 50 email: biuro@powiatboleslawiecki.pl Starosta Bolesławiecki ZAPRASZA Do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją...

WIZ.272.2.3.2014 - Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nieprzekraczających w złotych równowartości 14 000 euro w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych (część 1) i eksploatacyjnych (część 2) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu”

WIZ.272.2.3.2014 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nieprzekraczających w złotych równowartości 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zmian.) POWIAT BOLESŁAWIECKI STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700...

OSZ.7040.18.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro netto, którego przedmiotem jest usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego (przed ich pochowaniem) do najbliższego prosektorium.

Bolesławiec, dnia 20 stycznia 2014 r. OSZ. 7040.18.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Powiat Bolesławiecki zawiadamia o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro netto na usługę przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego (przed ich pochowaniem)...

OSZ. 7040.18.2013 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego (przed ich pochowaniem) do najbliższego prosektorium.

OSZ. 7040.18.2013 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.powiatboleslawiecki.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia tel. 75 735 18 55,...

ORG.272.2.2.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, dot. usługi prowadzenia nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Bolesławiec, dnia 04.12.2013 r. Znak sprawy ORG.272.2.2.2013 Zawiadomienie o wyborze Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, dot. usługi prowadzenia nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa...

ORG.272.2.2.2013 Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości przekraczającej 3.000 euro netto a nieprzekraczającej 14.000 euro netto

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33.III /07 Starosty Bolesławieckiego Bolesławiec, dnia 18.11.2013r. ……………………………………… (pieczęć zamawiającego) ORG. 272.2.2.2013 Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości przekraczającej...

ORG. 272.2.2.2013 Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Usługa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa”

ORG. 272.2.2.2013 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.powiatboleslawiecki.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Wydział Organizacyjny Tel. 75 7351876 e-mail: organizacyjny@powiatboleslawiecki.pl ...

Zatrzymaj banner przewijany