Rejestr Stowarzyszeń w Powiecie Bolesławieckim

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr Stowarzyszeń wpisanych do KRS

Ostatni załącznik zawiera najnowszą aktualizację rejestru stowarzyszeń na luty 2013 r.

Organizacje pozarządowe posiadające status OPP

Załącznik zawiera aktualizację rejestru stowaryszeń, posiadających status organizacji pożytku publicznego - stan na listopad 2012 r.

Rejestr Fundacji

Załącznik zawiera aktualizację rejestru fundacji na listopad 2012 r.

Ochotnicza Straż Pożarna

Załącznik zawiera aktualizację ewidencji ochotniczych straży pożarnych działających na terenie ppowiatu Bolesławieckiego na listopad 2012 r.

Uczniowskie Kluby Sportowe

Aktualna (stan: luty 2017 r.) ewidencji uczniowskich klubów sportowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Kluby Sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Bolesławieckiego

Załączniki zawiera aktualizacje rejestru klubów sportowych - stan na listopad i grudzień 2012 r.

Zatrzymaj banner przewijany