Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. bolesławiecki

Adres

ul. Armii Krajowej 12

59-700 Bolesławiec

NIP

612-154-54-92

Telefon

075 7323258

Faks

075 7323250

W liczbach

Obszar

1303 km²

Liczba mieszkańców

90 200

Stanowiska

Starosta Bolesławiecki

Tomasz Gabrysiak

Kontakt

Wicestarosta Bolesławiecki

Mirosław Horzempa

Kontakt

Członek Zarządu Powiatu

Stanisław Chwojnicki

75 612 17 78

Kontakt

Sekretarz Powiatu

Sylwia Chruszcz

75 612 17 50

Kontakt

Skarbnik Powiatu

Maria Szydłak

75 612 17 64

Kontakt

Godziny otwarcia urzędu

w poniedziałek od 7.30 - do 17.00
we wtorek od 7.30 - do 15.30
w środę od 7.30 - do 15.30
w czwartek od 7.30 - do 15.30
w piątek od 7.30 - do 14.00

Numery Kont Bankowych

70 2030 0045 1110 0000 0159 6920
W przypadku dokonywania przelewu z innego kraju:
IBAN PL 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920 SWIFT: PPABPLPKXXX
Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:
• opłat komunikacyjnych: prawo jazdy, licencje i koncesje, rejestrację pojazdów, usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a art. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
• opłat za kartę wędkarską,
• opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• opłat za wydanie dziennika budowy

31 2030 0045 1110 0000 0159 7040
W przypadku dokonywania przelewu z innego kraju:
IBAN PL 31 2030 0045 1110 0000 0159 7040 SWIFT: PPABPLPKXXX
Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

02 2030 0045 1110 0000 0159 6980
W przypadku dokonywania przelewu z innego kraju:
IBAN PL 02 2030 0045 1110 0000 0159 6980 SWIFT: PPABPLPKXXX
Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu: depozytu, wadium, zabezpieczenia

23 2030 0045 1110 0000 0383 1870
W przypadku dokonywania przelewu z innego kraju:
IBAN PL 23 2030 0045 1110 0000 0383 1870 SWIFT: PPABPLPKXXX
Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu: kart parkingowych

24 1600 1462 1016 7771 8000 0051
W przypadku dokonywania przelewu z innego kraju:
IBAN PL 24 1600 1462 1016 7771 8000 0051 SWIFT: PPABPLPKXXX
Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu czynszów dzierżawnych kół łowieckich

57 2030 0045 1110 0000 0159 6960
W przypadku dokonywania przelewu z innego kraju:
IBAN PL 57 2030 0045 1110 0000 0159 6960 SWIFT: PPABPLPKXXX
Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:
• wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa
• trwałego zarządu
• dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
• wykupu nieruchomości Skarbu Państwa na własność
• przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
w prawo własności

Opłaty skarbowe od udzielonego pełnomocnictwa należy wpłacać na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Bolesławca nr:
98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
W przypadku dokonywania przelewu z innego kraju:
IBAN PL 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 Numer SWIFT BPKOPLPW

Broker eFaktur:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 1586359
27 października 2020 12:24 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja danych.
27 października 2020 12:24 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja danych.
27 października 2020 12:23 (Leszek Jędrzejczyk) - Aktualizacja danych.
Zatrzymaj banner przewijany