Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych interesantów Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j. z dnia 2017.10.02), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

 
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: biuro@powiatboleslawiecki.pl,

• faxem na nr 75 732 32 50,

• drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec,

• osobiście – u pracownika Starostwa prowadzącego dany zakres spraw.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2019 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 926
17 czerwca 2019 10:19 (Leszek Jędrzejczyk) - Zmiana treści zakładki.
17 czerwca 2019 10:18 (Leszek Jędrzejczyk) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany