Konkursy

Wybierz rok

Informacja dotycząca wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu

Bolesławiec, 23 kwietnia 2012 r. EKS. 2111.2.10.2012 Informacja dotycząca wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec Informuję, że w związku ogłoszonym konkursem na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych...

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,

O g ł o s z e n i e O K O N K U R S I E Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec 1. Do konkursu może przystąpić osoba, który spełnia łącznie następujące wymagania: ...

Zatrzymaj banner przewijany