Konkursy

Wybierz rok

ORG.2111.2.2015 informacja o wyborze kandydata na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy w Bolesławcu

ORG.2111.2.2015 INFORMACJA O WYBORZE KANDYDATA NA STANOWISKO KIEROWNIKA PCPR W BOLESŁAWCU Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Ziółkowska z Bolesławca. Uzasadnienie Wyboru : W toku postępowania kwalifikacyjnego komisja oceniła kandydatkę najwyżej....

Zatrzymaj banner przewijany