PROCEDURY

Wybierz rok

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW NIEOŚWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Załącznik do uchwały Nr 92/15 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 października 2015 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW NIEOŚWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO § 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o a) Powiecie rozumie się przez to Powiat Bolesławiecki; b)...

Zatrzymaj banner przewijany