Konkursy

Wybierz rok

ORG.2110.1.2016 - INFORMACJA O WYBORZE KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BOLESŁAWCU

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna na w/w stanowisko wybrała Panią Annę Zug z Wrocławia. Uzasadnienie dokonanego wyboru : Pani Anna Zug – spełniając wymagania formalne wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisko objęte naborem. W toku postępowania kwalifikacyjnego...

ORG.2110.1.2016 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Starosta Bolesławiecki Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z (j.t z 2015.149 z zm.) ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu 1. Wymagania niezbędne : 1) wykształcenie...

ORG. 2110.5.2015 -Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

ORG. 2110.5.2015 Bolesławiec, 25 czerwca 2015 r. Starosta Bolesławiecki Plac Marsz. J Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 z 2014.1202 j.t.) ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : referenta w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym 1. Wymagania...

Zatrzymaj banner przewijany