Kodeks Etyki

Wybierz rok

Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wprowadzony Zarządzeniem Starosty Bolesławieckiego nr 54.IV/12 z dnia 27 stycznia 2012 r

Kodeks etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Bolesławcu stanowi zbiór podstawowych zasad moralnego postępowania opartego o powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące i akceptowane normy kulturowe oraz oczekiwania wobec starannej i profesjonalnej administracji.

Zatrzymaj banner przewijany