Stanowiska

Członek Zarządu Powiatu

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Zastępca Naczelnika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru, Kierownik PODGiK

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Główny specjalista w Biurze Kontroli

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

Naczelnik Wydziału Budżetu Powiatu

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Kierownik Biura Kontroli

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu

Informatyk

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - Geodeta Powiatowy

Kierownik Biura Organów Powiatu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Dyrektor Zespołu Resocjalizacyjengo w Iwinach

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością/Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

Główny specjalista ds. promocji powiatu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

Administracja Systemami i Bazami Danych - Główny Specjalista

Naczelnik w Wydziale Komunikacji i Transportu

Geolog Powiatowy

specjalista ds. kontaktów z mediami

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Starosta Bolesławiecki

referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału Finansowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu

Wicestarosta Bolesławiecki

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska

Naczelnik Wydziału Środowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2012 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 33130
04 czerwca 2018 11:03 Radosław Palczewski - Zmiana danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Budżetu Powiatu.
11 maja 2018 14:06 Piotr Buss - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Środowiska.
11 maja 2018 14:06 Piotr Buss - Dodanie stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska.
Zatrzymaj banner przewijany