Stanowiska

Starosta Bolesławiecki

Wicestarosta Bolesławiecki

Członek Zarządu Powiatu

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Zastępca Naczelnika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru, Kierownik PODGiK

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Główny specjalista w Biurze Kontroli

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Kierownik Biura Kontroli

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - Geodeta Powiatowy

Kierownik Referatu Organów Powiatu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Dyrektor Zespołu Resocjalizacyjengo w Iwinach

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

Administracja Systemami i Bazami Danych - Główny Specjalista

Naczelnik w Wydziale Komunikacji i Transportu

Geolog Powiatowy

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska

Naczelnik Wydziału Środowiska

Przewodnicząca Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Kierownik Referatu Promocji Powiatu

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetowo - Finansowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2012 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Palczewski
Ilość wyświetleń: 38944
25 czerwca 2020 09:11 (Elżbieta Szymonik) - Dodanie stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetowo - Finansowego.
25 czerwca 2020 09:06 (Elżbieta Szymonik) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
25 czerwca 2020 09:05 (Elżbieta Szymonik) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany