Komunikaty

Wybierz rok

Statystyka zdawalności OSK za 2014r.

Numer OSK Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny – pozytywny % Egzamin teoretyczny – negatywny % Egzamin praktyczny – pozytywny % Egzamin praktyczny – negatywny % 00010201 B 24,64 69,57 20,9 79,1 00020201 B 34,18 60,76 29,33 70,67 00040201 A 33,33 50 66,67 0 B 35,32 63,49 39,9 54,33 ...

Ogłoszenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bolesławieckiego”, znak: WIZ.272.2.10.2015

OGŁOSZENIE WIZ.272.2.10.2015 Starosty Bolesławieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bolesławieckiego. Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz....

Zatrzymaj banner przewijany