Wydział Geodezji i Katastru

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec,
II piętro, pok. nr 206 do 221

Portal Obsługi Klienta PZGiK, dzięki któremu mogą Państwo zamówić mapy, wypisy, wypisy i wyrysy przez internet znajduje się: tutaj

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
Magdalena Drożdż - pok. nr 215
tel. 75 612-17-39
e-mail: m.drozdz@powiatboleslawiecki.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału, Kierownik PODGiK
Anna Demusz - pok. nr 209
tel. 75 612-17-36
e-mail: a.demusz@powiatboleslawiecki.pl

Administracja systemami i bazami danych-Główny Specjalista
Zbigniew Klessa - pok. nr 211
tel. 75 612-17-34
e-mail: z.klessa@powiatboleslawiecki.pl

PODGiK, Ewidencja Gruntów i budynków-Specjalista
Katarzyna Polańska - pok. nr 212
tel. 75 612-17-33
e-mail: k.polanska@powiatboleslawiecki.pl

PODGiK, Obsługa interesanta - wydawanie wypisów i wyrysów
Podinspektor - Jolanta Nawrocka pok. nr 206
Inspektor - Małgorzata Tutak pok. nr 206
tel. 75 612-17-40
e-mail: j.nawrocka@powiatboleslawiecki.pl
e-mail: m.tutak@powiatboleslawiecki.pl
PODGiK, Obsługa interesanta - udostępnianie materiałów pzgik
Inspektor - Łukasz Leś pok. nr 206
tel. 75 612-17-41
e-mail: l.les@powiatboleslawiecki.pl

PODGiK, Ewidencja gruntów i budynków - Mapa numeryczna
Inspektor - Dorota Strzelczyk pok. nr 213
tel. 75 612-17-37
e-mail: d.strzelczyk@powiatboleslawiecki.pl

PODGiK, Ewidencja gruntów i budynków
Inspektor - Agnieszka Balasow pok. nr 214
Inspektor - Agnieszka Marek pok. nr 214
Referent - Danuta Rusek pok. nr 214
tel. 75 612-17-38
e-mail: a.balasow@powiatboleslawiecki.pl
e-mail: a.marek@powiatboleslawiecki.pl
e-mail: d.rusek@powiatboleslawiecki.pl

PODGiK, Zasób geodezyjny i kartograficzny
Inspektor - Mariusz Wodas pok. nr 208
tel. 75 612-17-30
e-mail: m.wodas@powiatboleslawiecki.pl
Podinspektor - Anna Szylar pok. nr 208
Referent - Karolina Lachowicz pok. nr 208
tel. 75 612-17-31
e-mail: a.szylar@powiatboleslawiecki.pl
e-mail: k.lachowicz@powiatboleslawiecki.pl

PODGiK, Stanowisko d/s koordynacji i usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i ochrony znaków geodezyjnych
Inspektor - Kamila Kaźmierczak pok. nr 216
Inspektor - Józef Pokładek pok. nr 216
tel. 75 612-17-43
e-mail: k.kazmierczak@powiatboleslawiecki.pl
e-mail: j.pokladek@powiatboleslawiecki.pl

PODGiK, Stanowisko d/s weryfikacji dokumentacji geodezyjnej
Inspektor - Daniel Biedrawa pok. nr 221
tel. 75 612-17-42
e-mail: d.biedrawa@powiatboleslawiecki.pl

Stanowiska

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

Zastępca Naczelnika Wydziału, Kierownik PODGiK

Główny Specjalista

Zakres zadań Wydziały Geodezji i Katastru

1 Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
3 Zakładanie osnów szczegółowych
4 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
5 Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości
6 Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
7 Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardowych opracowań kartograficznych
8 Prowadzenie postępowań scaleniowo - wymiennych
9 Przetwarzanie danych osobowych
10 Ochrona baz danych systemów teleinformatycznych oraz nadzorowanie zgodnego z warunkami ich poboru i wykorzystania
11 Tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych
12 Zgłaszanie niezgodności danych objętych ewidencją gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości wg księgi wieczystej
13 Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wyposażenia Wydziału

Dokumenty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Nabór na stanowisko

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji i Katastru
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 52470
21 czerwca 2019 12:49 Zbigniew Klessa - Zmiana danych jednostki.
21 czerwca 2019 12:48 Zbigniew Klessa - Zmiana danych jednostki.
21 czerwca 2019 12:47 Zbigniew Klessa - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany