Wydział Geodezji i Katastru

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec,II piętro, pok. 206 do 216; tel.:
Obsługa Interesanta 75 612 17 40, 75 612 17 41; Naczelnik Wydziału-Geodeta Powiatowy 75 612 17 39; Z-ca Naczelnika-Kierownik PODGiK 75 612 17 36;
Obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego 612-17-30/32, 75 612 17 43; Koordynator usytuowania projektowanych sieci 75 612 17 43; Stanowisko ds bazy danych EGiB 75 612 17 38; Główny Specjalista 75 612 17 34; Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej 75 612 17 42; Stanowisko ds bazy danych GESUT, EGiB,BDOT500 75 612 17 37

Stanowiska

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

Z-ca Naczelnika Wydziału, Kierownik PODGiK

Główny Specjalista

Zakres zadań Wydziały Geodezji i Katastru

1 Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
3 Zakładanie osnów szczegółowych
4 Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
5 Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości
6 Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
7 Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardowych opracowań kartograficznych
8 Prowadzenie postępowań scaleniowo - wymiennych
9 Przetwarzanie danych osobowych
10 Ochrona baz danych systemów teleinformatycznych oraz nadzorowanie zgodnego z warunkami ich poboru i wykorzystania
11 Tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych
12 Zgłaszanie niezgodności danych objętych ewidencją gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości wg księgi wieczystej
13 Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wyposażenia Wydziału

Dokumenty

Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty

Nabór na stanowisko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 16:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 50582
22 grudnia 2017 09:26 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Z-ca Naczelnika Wydziału, Kierownik PODGiK.
22 grudnia 2017 09:26 Magdalena Kownacka - Aktualizacja danych stanowiska: Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału.
14 listopada 2017 13:31 Zbigniew Klessa - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany