Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosta Bolesławiecki informuje, iż od dnia 8 stycznia 2014 r., zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzeni

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (poz. 897) w dniu 04 lipca 2014r. Ustawa, z kilkoma wyjątkami wejdzie w życie 12 lipca br. Tego samego dnia powinny zacząć obowiązywać również rozporządzenia...

NOWY TERMIN WYŁOŻENIA PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW KRUSZYN I ŁAZISKA

W związku ze zmianami proceduralnymi publikujemy informację o nowym terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kruszyn i...

Zatrzymaj banner przewijany