Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej.

INFORMACJA STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej. Na podstawie art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520) informuję, iż mapa zasadnicza dla obszaru powiatu bolesławieckiego prowadzona jest w postaci rastrowej uzupełnianej...

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosta Bolesławiecki informuje, iż od dnia 8 stycznia 2014 r., zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego...

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (poz. 897) w dniu 04 lipca 2014r. Ustawa, z kilkoma wyjątkami wejdzie w życie 12 lipca br. Tego samego dnia powinny zacząć obowiązywać również rozporządzenia...

NOWY TERMIN WYŁOŻENIA PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW KRUSZYN I ŁAZISKA

W związku ze zmianami proceduralnymi publikujemy informację o nowym terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kruszyn i...

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

zAŁĄCZNIK ZAWIERA OFERTĘ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

załącznik nr 1 do Uchwały nr133 /12 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 czerwca 2012 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnych warsztatów szkolnych, położoną przy ul. Bankowej 6 b w Bolesławcu, o powierzchni użytkowej...

Zatrzymaj banner przewijany