Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Awaria systemu informatycznego w Wydziale Geodezji i Katastru

Szanowni Państwo W związku z awarią systemu informatycznego obsługującego Wydział Geodezji i Katastru informujemy, iż wniski są przyjmowane na bieżąco jednak dokumenty wydawane są z opóźnieniem. Za utrudnienia przepraszamy.

Wskaźnik zwiększający w 2019 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) w Biuletynie infoormacji Publicznej ogłasza się: 1. wskaźnik zwiększający dla gimnazjum oraz najbliższą gminę prowadzącą gimnazjum dla młodzieży, 2. wskaźnik zwiększajacy dla liceum ogólnokształcącego...

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej.

INFORMACJA STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej. Na podstawie art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520) informuję, iż mapa zasadnicza dla

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Komunikat w sprawie wniosków o udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosta Bolesławiecki informuje, iż od dnia 8 stycznia 2014 r., zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzeni

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (poz. 897) w dniu 04 lipca 2014r. Ustawa, z kilkoma wyjątkami wejdzie w życie 12 lipca br. Tego samego dnia powinny zacząć obowiązywać również rozporządzenia...

NOWY TERMIN WYŁOŻENIA PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW KRUSZYN I ŁAZISKA

W związku ze zmianami proceduralnymi publikujemy informację o nowym terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kruszyn i...

Zatrzymaj banner przewijany