Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

                                                                                    załącznik nr 1                          

 do Uchwały nr133 /12                

            Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

            z dnia 28 czerwca 2012 r.           

 

           WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnych warsztatów szkolnych, położoną  przy ul. Bankowej 6 b w Bolesławcu, o powierzchni użytkowej  1 212 m2.

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem, położony przy drodze utwardzonej z kostki brukowej, w pełni uzbrojony, zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej podstawowej.

Posadowiony jest on na gruncie oznaczonym ewidencyjnie jako działka nr 330/77 w obrębie IX Miasta Bolesławiec o powierzchni 0,1311 ha.

Posiada urządzoną księgę wieczystą nr JG1B/00017237/2  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość do czasu wyłonienia jest obciążona trwałym zarządem sprawowanym przez Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu , który zostanie niezwłocznie wygaszony po wyłonienia nowego właściciela nieruchomości.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec działka nr 330/77 stanowi teren zabudowy śródmiejskiej oznaczony symbolem –  A- MS 29.

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Numer

działki

o pow.

 

Powierzchnia

użytkowa budynku

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

nieruchomości

1

2

3

5

6

7

 

1

 

Bolesławiec,

Obręb 9

ul.  Bankowa 6b

 

330/77          o pow.

0,1311  ha

 

1 212 m2

 

JG1B/00017237/2

 

Tereny zabudowy śródmiejskiej – zabudowa zwarta z możliwością zabudowy na granicy działki, w podstawowej  strefie konserwatorskiej.

 

  

Cena wywoławcza wynosi  960 000,00  zł.

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego chyba, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości wystąpią z wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami są to:

- osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, jeśli złożą wniosek w terminie, o którym mowa niżej,

- poprzedni właściciele opisanej nieruchomości pozbawieni tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy, jeśli złożą wniosek w terminie, o którym mowa niżej.

 

Termin składania wniosków upływa  14 sierpnia 2012 r.

  

Ogłoszenie o przetargu podane będzie do publicznej wiadomości na:

- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2,

- tablicy ogłoszeń w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1, VII p.,

oraz opublikowane zostanie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Starostwa.

 

Dodatkowych informacji udziela Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pl. Piłsudskiego 1, Wieżowiec, VII p., pok. 702, tel.75 735-18-66,   w godz. 800 – 1530.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Czarnecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2012 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 2277
02 lipca 2012 09:07 Leszek Jędrzejczyk - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany